Hej,
På ett pågående projekt studerar jag huruvida lokal aktiehandel påverkas när en nyhet publiceras. I dagsläget använder jag individ handelsdata från Euroclear AB på kvartalsnivå men behöver undersöka om resultaten håller även i daglig handelsdata på individnivå för aktier listade på svenska börser. Jag undrar därför om ni kan hjälpa mig med att få daglig handelsdata. Min studieperiod är 1 januari 2006 till 31 december 2014. Det skulle även räcka att få data för det senaste året av studieperioden, 2014, eftersom detta är för robusthetsanalyser.

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar

Taylan

June 26, 2019


Hej,

Vi har dagliga priser via FinBas och intraday data via NASDAQ HFT dock bara tillbaks till 2010. Ägardata har vi inte. Så det du ser på vår sida är vad som finns att tillgå. 

Trevlig dag!